info-2530102@edu.mon.bg

               Основно училище "Алеко Константинов"

        с.Голямо Градище , община Опака

   НачалоКвалификацияФотогалерияДостъп до инфоПолезни връзкиКонтакт с насПрофил на купувача

Прогнозата за времето в с.Голямо Градище може да видите ТУК   

Учебен план

Обществен съвет

Образци на документи

Административни услуги

БЮДЖЕТ 2024

Отчет на бюджет първо тримесечие-2024

Отчет на бюджет 092023

Отчет на бюджет-06-2023

ОТЧЕТ БЮДЖЕТ 2022

Часови график III,IV,V,VI,VII клас
1
 8.00   8.40
2
 8.50   9.30
3
 9.50   10.30
4
 10.40    11.20
5
 11.30    12.10
6
 12.20    13.00
7 13,10   13,50

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001
„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Практическите насоки за действия, които учители и ученици трябва да приемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

"КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ"

https://podkrepazauspeh.mon.bg/site-logo

site-logo

site-logo

 

 

 

Съобщение

На 22.04.2024 г. от 16,00 часа в каб.201 ще се проведе общо събрание  персонала на  ОУ"Алеко Константинов"-с.Голямо Градище. Проекта за дневен ред е оповестен на информационното табло в централното фоае.

-----------------------------------------------------

Съобщение

На 22.04.2024 г. от 15,00 часа в каб.107 ще се проведе заседание  на Обществен съвет при  ОУ"Алеко Константинов"-с.Голямо Градище. Проекта за дневен ред е оповестен на информационното табло в централното фоае.

 

 

Нова официална електронна поща на ОУ"Алеко Константинов"

info-2530102@edu.mon.bg

считано от 21.04.2023

 

Новия облик на училището:

 

 

Съобщение

На 09.02.2023 г. от 15,00 часа ще се проведе родителска среща   с родителите на учениците от ОУ"Алеко Константинов"-с.Голямо Градище.

-------------------------------------------------

 

На 05.10.2022 година стартира изпълнение на проект по ПМС № 214/29.07.2022 г. на Министерския съвет с одобрени средства за изпълнение на ремонтни дейности-саниране  сградата на  ОУ"Алеко Константинов"-с.Голямо Градище

                 

 

----------------------------------------------------------------

Приключи изпълнението на проект по  ПМС № 262/29.07.2021 г. на Министерския съвет с одобрени средства за изпълнение на ремонтни дейности-ремонт на покрив и учебни помещения в ОУ"Алеко Константинов"-с.Голямо Градище на стойност 256619 лева.

 

 

-----------------------------------------------------------------

ОУ"Алеко Константинов"-с.Голямо Градище е участник в Проект № BG05M2OP001-5.001-0001
„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Информация за проекта

------------------------------------------------------------------------------

Коронавирус (COVID-19): Какво трябва да знаят родителите

 

Уважаеми учители, ученици и родители!"

За да използвате работа с новата версия на новото ни мобилно приложение трябва да изпълните следните стъпки:
• Деинсталирйте приложението, което използвате в момента.
• Свалете новото приложение от Google play или Appstore (в зависимост от мобилното устройство, което използвате).
• Ако нямате регистрация в платформата АдминПлюс (www.adminplus.bg), трябва първо да се регистрирате.

Регистрацията може да се направи както през платформата, така и през мобилното приложение.
За регистрацията е необходим:
• код за достъп (предоставен от образователната институция), • валиден e-mail адрес и парола, която  трябва да бъде най-малко осем символа и съдържа главна буква, малка буква и цифра.
Учениците и родителите могат да получат код за достъп от класния ръководител.

 

Покана

до Обществен съвет при ОУ"Алеко Константинов"-с.Голямо Градище.

На 06.01.2022 г. от 14,00 часа в каб.107 ще се проведе заседание на Обществен съвет при ОУ"Алеко Константинов"-с.Голямо Градище.

Дневен ред:

1.Отчет по изпълнение на Бюджет 2021 г.

2.Запознаване с Проект на Бюджет 2022 г.

 

 

 

Организация на учебния ден за обучение от разстояние в електронна среда


Считано от 08.11.2021 до 15.11.2021 включително.

Прогимназиален етап

5,6,7 клас

Начало на учебните часове – 8,30 .

15 минути междучасие между всеки учебен час

 

Номер по ред уч.час

Начало

Край

1

08:30

09:00

2

09:15

09:45

3

10:00

10:30

4

10:45

11:15

5

11:30

12:00

6

12:15

12:45

7

13:00

13:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С ПМС № 262/29.07.2021 г. на Министерския съвет са одобрени средства за изпълнение на ремонтни дейности в общински училища по заявки, постъпили и разгледани в Министерството на образованието и науката.

 

Опака

Търговище
ОУ „Алеко Константинов“, с. Голямо Градище
ремонт покрив, класни стаи и санитарни възли
256 619

 

 

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 година

 ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

 

Организация на учебния ден по етапи за учебната 2021/2022


Начален етап 1-4 клас

Номер по ред уч.час

Начало

Край

1

08:00

08:40

2

08:50

09:30

3

09:50

10:30

4

10:40

11:20

5

11:30

12:10

6

12:20

13:00

Начален етап- 2 клас

Номер по ред уч.час

Начало

Край

1

08:00

08:35

2

08:45

09:20

3

9:40

10:15

4

10:25

11:00

5

11:10

11:45

6

11:55

12:30

 

 

 

 

 

 

Как да предпазим децата и себе си ?

 

Уважаеми Родители ,

    За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

  • Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
  • Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
  • Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
  • Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

  • обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
  • Насърчавайте детето да бъде активно.
  • Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
  • Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
  • Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
  • Поддържайте интензивна комуникация с учителите.

 

 

 

 

Покана

до Обществен съвет при ОУ"Алеко Константинов"-с.Голямо Градище.

На 18.02.2020 г. от 14,00 часа в каб.107 ще се проведе заседание на Обществен съвет при ОУ"Алеко Константинов"-с.Голямо Градище.

Дневен ред:

1.Отчет по изпълнение на Бюджет 2019 г.

2.Запознаване с Бюджет 2020 г.

3.Проект за план-прием на учебната 2020/2021 год.

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Съобщение

На 18.02.2020 г. от 16,00 часа ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от ОУ"Алеко Константинов"-с.Голямо Градище.

------------------------------------------------------------------------------------------

График за провеждане на класни работи първи срок на

2019/2020 учебна година

------------------------------------------------------------------------------------------

Учебен предмет

 

Клас дата на провеждане  
Български език и литература V 14.01.2020  
Български език и литература VII 15.01.2020  
Математика V 08.01.2020  
Математика VII 20.01.2020  

СЪОБЩЕНИЕ

На 7.октомври 2019 година от 18,30 часа в кабинет 107 на ОУ"Алеко Константинов"-с.Голямо Градище , ще   се проведе заседание на Обществен съвет към ОУ"Алеко Константинов" при проект за дневен ред:

1.Избор на председател на Обществен съвет към ОУ"Алеко Константинов"-с.Голямо Градище.

2.Разглеждане на  проект за "Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата"

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКАНА  

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ

ОУ“Алеко Константинов“-с.Голямо Градище

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с прилагане на чл. 265, ал. 1 и чл. 266, ал. 2 от Закона за предучилищното  и училищното образование,  директорът на ОУ“Алеко Константинов“-с.Голямо Градище

 СВИКВА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ НА 7. 10. 2019 Г. ОТ 17:00 Ч. В К-Т 202

НА ОУ“Алеко Константинов“-с.Голямо Градище ПРИ СЛЕДНИЯ  ДНЕВЕН РЕД:

1.     Избор на членове на Обществения съвет на ОУ“Алеко Константинов“-с.Голямо Градище.

2.     Избор на резервни членове на Обществения съвет на ОУ“Алеко Константинов“-с.Голямо Градище 

        Информация за правомощията на обществения съвет може да прочетете  на интернет страницата http://ougg.free.bg

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

График за провеждане на занимания по проект ""Подкрепа за успех"

 

 

Списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства.

Същност на всеки вид социална услуга.

Практическите насоки за действия, които учители и ученици трябва да приемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

 

 

 

 

На 05.06.2017г. се проведе втората представителна изява на клубовете „Четем заедно” и „В света на приказките” по проект „Твоят час”.Пред своите родители учениците от начален етап прочетоха приказката „Как се раждат пеперуди” от Мая Дългъчева.

 

 

 

 

На 02.06.2017г. се състоя спортно състезание по баскетбол по проект „Твоят час”.Сили премериха отборите на ОУ”Ал.Константинов”-с.Г.Градище и ОУ”Хр.Ботев”-с.Ломци.

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“- КЛУБ „ЧЕТЕМ ЗАЕДНО“

                               

         Работен момент от занятието                                    Крайният резултат                 

ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“ – КЛУБ „В СВЕТА НА ПРИКАЗКИТЕ“

                                                          Работен момент от занятието                                    Крайният резултат                 

СЪОБЩЕНИЕ

На  16.февруари 2016 година от 17,30 часа в кабинет 107 на ОУ"Алеко Константинов"-с.Голямо Градище ,    

ще  се проведе заседание на Обществен съвет към ОУ"Алеко Константинов" при проект за дневен ред:

1. Становище по "Проект на бюджет на  ОУ"Алеко Константинов"-с.Голямо Градище за 2017 година".

2.Запознаване с утвърдените за избор учебници и учебни комплекти на 1 и 5 клас.

3.Становище по план прием за 2017/2018 учебна година.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съобщение

На 16 февруари от 16,30 часа в ОУ"Алеко Константинов" ще се проведе родителска среща при следния дневен ред :

1.Резултати от обучението през 1-ви учебен срок на учебната 2016/2017 година;

2.Информация по изпълнение и резултати от проект "Твоят час";

3.Запознаване с измененията в Правилник за организацията и дейността на училището;

4.Разни.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

През уч.2016/2017г в ОУ“Алеко Константинов“ –с.Голямо Градище, общ.Опака, обл.Търговище са организирани четири групи по проект „Твоят час“.

Учениците от начален етап са включени в две групи за преодоляване на обучителни затруднения, с акцент върху четенето и по-специално – четене с разбиране. Учениците от първи и втори клас участват в клуб „Четем заедно“, а четвъртокласниците – в клуб „В света на приказките“. Всяко от занятията е комплекс от четивни задачи и задачи за рисуване, съобразно проведената анкета и изразените желания на децата.Дейностите по проекта дават възможност за подобряване на четивната техника, да работят съвместно по любими задачи.

             

Отново с ученици с обучителни затруднения от пети и шести клас е сформиран клуб „Трудната математика“. Работота по проекта е организирана в екип с възможност за взаимопомощ и цел преодоляването на пропуските в знанията и уменията. С голямо желание учениците работят с логически и занимателни задачи, което прави участието им в проекта привлекателно.

             

Създаване на мотивация за участие в спортни занимания с оглед подобряване на физическата дееспособност е основната цел на клуб „Баскетбол“.В него са включени ученици от прогимназиален етап. Заниманията по проекта спомагат за формиране и на редица социални качества – взаимопомощ, работа в екип, поемане на отговорност.

СЪОБЩЕНИЕ

На 01.декември 2016 година от 14,30 часа в кабинет 107 на ОУ"Алеко Константинов"-с.Голямо Градище , ще   се проведе заседание на Обществен съвет към ОУ"Алеко Константинов" при проект за дневен ред:

1.Избор на председател на Обществен съвет към ОУ"Алеко Константинов"-с.Голямо Градище.

2.Разглеждане на  проект за "Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата"

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКАНА  

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ

ОУ“Алеко Константинов“-с.Голямо Градище

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с прилагане на чл. 265, ал. 1 и чл. 266, ал. 2 от Закона за предучилищното  и училищното образование,  директорът на ОУ“Алеко Константинов“-с.Голямо Градище

 СВИКВА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ НА 6. 10. 2016 Г. ОТ 17:00 Ч. В К-Т 210

НА ОУ“Алеко Константинов“-с.Голямо Градище ПРИ СЛЕДНИЯ  ДНЕВЕН РЕД

1.     Избор на членове на Обществения съвет на ОУ“Алеко Константинов“-с.Голямо Градище.

2.     Избор на резервни членове на Обществения съвет на ОУ“Алеко Константинов“-с.Голямо Градище 

Информация за правомощията на обществения съвет може да прочетете  на интернет страницата http://ougg.free.bg

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВТОРА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА

НА АТЕЛИЕ „СРЪЧКОВЦИ” И КЛУБ „АЗ И ЖИВОТНИТЕ”

В ОУ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” –С.ГОЛЯМО ГРАДИЩЕ

7 юни  – ден, като всички останали...

Но за учениците от начален етап на ОУ”Алеко Константинов” – с.Голямо Градище той се превърна в истински празник, благодарение на съвместна представителна изява по проект УСПЕХ. Първокласниците от ателие „Сръчковци” с ръководител Айтен Ферзу, второкласниците и четвъртокласниците от клуб „Аз и животните” с ръководител Соня Герасимова, представиха пред родители и гости своята работа по проекта. И го направиха по един незабравим начин.Цяла седмица малките ученици трескаво се подготвяха за своята изява. В уречения час с вълнение, трепет и много усмивки, празникът започна. В началото бяха представени не само интересни, но и много полезни факти за познати и непознати животни. След това градусът на настроението бе повдигнат от изпълнението на патешки танц, в който малките танцьори ползваха собственоръчно изработени маски. А за да покажат истинска сръчност пред своите родители, децата довършиха предварително подготвени хвърчила. Вдигнали ги високо, те заведоха гостите във фоайето,за да ги изненадат с изложбата, на която бяха представени много и  красиви изделия.Последваха възклицания, похвали и разбира се – снимки.

Тогава дойде и дългоочакваният момент от празника – парад на хвърчилата. Всички излязоха навън и под звуците на музика в небето над училищния двор полетяха 23 детски хвърчила. Детското щастие някак спонтанно накара и родителите да се включат –  даваха съвети,  разплитаха заплели се опашки ...

И всички много се забавляваха.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Да почистим България за един ден !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На 19 април 2013/петък/ в ОУ"Алеко Константинов" се проведе традициония ден за самоуправление.

Ученици от  различни класове„поемат” управлението на училището като преминават през пълен процес на организация и провеждане на един учебен ден.В рамките на инициативата те организират учебния процес,  решават проблеми, свързани с  учебно-възпитателните и административни дейности. Като награда за положения  труд, в края на „работния ден” най-добре справилите се ученици-учители   получат грамоти за активно участие и отлично представяне в Деня на ученическото  самоуправление.

 

 

 

НА 16.О3.2013 ГОДИНА СЕ ПРОВЕДЕ ПЪРВА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА НА КЛУБ”СВЕТЪТ НА ЦВЕТЯТА” И АТЕЛИЕ ”РАБОТИЛНИЦА ЗА ИДЕИ” С РЪКОВОДИТЕЛИ МАРИЙКА СИМЕОНОВА И АЛБЕНА БОНЕВА.                В КОРИДОРА НА ВТОРИЯ ЕТАЖ УЧАСТНИЦИТЕ В АТЕЛИЕТО ПОДРЕДИХА ПЪСТРА ИЗЛОЖБА ОТ КАРТИЧКИ, МОДУЛНИ ОРИГАМИ, ВАЗИ И АПЛИКАЦИИ.

  РЕДОМ С ТЯХ ЦВЕТНАТА ГРАДИНА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ КЛУБ”СВЕТЪТ НА ЦВЕТЯТА” СЪЗДАВАШЕ ПРОЛЕТНО НАСТРОЕНИЕ.

 

 

ПЪРВА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА

На ателие „Сръчковци“ и  на клуб „Аз и животните” по Проект УСПЕХ

През месец декемвти 2012г. училищното фоайе на втория етаж бе превърнато в изложбена зала – дойде време за първата представителна изява на учениците от начален етап.

Тази година първокласниците са включени в ателие «Сръчковци», а второкласниците и четвъртокласниците- в клуб « Аз и животните». На богатата изложба малките  първокласници от ателие «Сръчковци» подредиха изработени от различни материали зайчета, китчета, петлета, агънца, таралежи, дори макет на птицеферма с патици, пилета и каруца с кончета. Участниците  в клуб «Аз и животните» представиха «Първа книжка за животните», книжка « Гатанки лесни за животни интересни», маски, картички, пеперуди, постери.

Седмично разписание на часовете за 1 срок на учебната 2012/2013 година.

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа наОперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

На 9 април, с началото на пролетната ваканция, започнаха  работа  ателие „Магията на хартията” и клуб”Приказен  свят” Учениците от III  и IV клас разтвориха българската  съкровищница  -четоха и обсъждаха, илюстрираха   и коментираха  народни приказки.  Първокласниците се запознаха с изкуството оригами и се научиха как от хартия могат да си направят  ботушки, солнички и др. С голямо старание бяха изработени и пролетни апликации.

Студио „Театър в училище „

  По проект ”Успех „ в ОУ „Алеко Константинов” е създадено и Студио „Театър в училище”.Групата обхваща ученици от VІ и VІІІ клас.Вече минаха първите няколко занятия по теми .В тези часове учениците се запознаха с приказката ,която ще драматизират.В началото беше направено проучване на възможностите на учениците и четене на приказката на маса.Заедно със своя ръководител децата  работиха и върху различните движения,жестове, мимики и местата на актьорите на сцената. Освен това имаше и индивидуална работа по сцени.Учениците посещават с голям интерес часовете,защото  за тях това е едно ново предизвикателство – да бъдеш актьор.За това допринесе и посещението на театралната постановка „Аладин и вълшебната лампа”,представена от Русенския драматичен театър в гр. Попово.Желанието им е  и те да покажат  своите възможности на  сцената.

„Английски клуб”

Учениците, които посещават „Английски клуб” изучават езика разговорно,посредством готови диалози от ежедневието, кратки анимирани истории и песни.През пролетната ваканция те се запознаха с някои факти за Великобритания и се научиха да приготвят вкусни английски палачинки с лимон и захар. Освен това те имаха възможност да разговарят с англичанката Адел, която отговори на въпросите на най-любопитните. Представителна изява бяха постери, които децата изработиха според интересите си.В тях те разказват за спорта,музиката и столицата на Великобритания.

Уениците от клуб „Бърза помощ в училище” представиха своите знания и възможности за първа помощ при действие на електричен ток,кръвотечения сърдечен масаж, изкуствено дишане ,превръзки на рани и измерване на артериално кръвно налягане. Всички с желание се включиха в поставените задачи. Ораганизирано бе състезание за най –добра превръзка на рана и контузия.

     Учениците от ОУ"Алеко Константинов"-Голямо Градище се класираха на 3 място на областното първенство по тенис на маса-21.март.2012-Търговище в двете възрастови категории V-VII и VIII-X клас.                                            

 -----------------------------------------------------------------------------

 

   На 13.03.2012 в ОУ"Алеко Константинов" се проведе общински кръг от състезанията по "Тенис на маса".Победители и класирани за областен кръг са учениците от Голямо Градище.

 

-----------------------------------------------------------------------

Основно училище „Алеко Константинов”-с.Голямо Градище е        участник в    

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05„Да направим училището  привлекателно за младите хора”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

УЧИЛИЩЕ ЗА СЕБЕУТВЪРЖДАВАНЕ И ПОДГОТОВКА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИ ХОРИЗОНТИ”

УСПЕХ   
Координатор за региона: Регионален инспекторат по образованието – Търговище 

-----------------------------------------------------------------------

 

За родителите на учениците от "Подготвителна група"
----------------------------------------------------------------------------------

 

Новогодишен карнавал

вижте снимките от празника

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------

Празник на училището- 18 май 2011

вижте снимки от празника

-----------------------------------------------------

19 февруари - Почит към най-великият Българин-Васил Левски

видео 8
 
Задачи от общински кръг на олимпиадата по :
        12.02.2011- Математика - IV клас , V клас, VI клас ,VII клас, VIII клас
 
        13.02.2011- Химия и ООС -      VII клас     VIII клас
 

20.02.2011- Български език и литература - V клас, VI клас ,VII клас, VIII клас

 За да влезете във вашата електронна поща кликнете ТУК

 ----------------------------------------------------------------

Седмично разписание за 2-ри срок:

начален етап     прогимназиален етап

 
Да учим английски език с мистър Дънкън - кликнете ТУК
----------------------------------------------------------------------------
 
 
 
Кадри от слънчево затъмнение на 4 януари 2011 година наблюдавано от Голямо Градище.Ако искате да прочетете повече за слънчевото затъмнение кликнете ТУК
 
 
Информация за резултата от външно оценяване вижте: 

резултати от външно оценяване на 5 и 6 клас

резултати на 7 клас от външно оценяване  

Давани тестове за 4. 5. и 6. клас през миналите години.

Примерни тестове за външно оценяване и конкурсни изпити след завършен 7 клас от сайта на МОМН по български език и литература и по  математика

 
Нов формат на изпита след 7 клас!   Цялата информация на адреси:
http://www.teacher.bg/story.aspx?id=931

http://www.mon.bg/top_menu/general/7klas/


 
http://www.mon.bg/top_menu/general/assessment/