Прогнозата за времето в с.Голямо Градище може да видите ТУК

               Основно училище "Алеко Константинов"

        с.Голямо Градище , община Опака

 

      НачалоЗа насФотогалерияДокументиПолезни връзкиКонтакт с нас

 

Свободни места по класове за учебната 2016/2017 година

 клас   свободни места
1
1   10
2
2   10
3 3    16
4 4    10
5 5   8
6 6   13
7 7   18
8 8   10

 


 

   

 

    1.NEWСтратегия за развитие на училището за 2016-2020 година с приложени планове-актуал.2017;

  2. NEWГодишен план  за дейността за 2017-2018 учебна година;

  3.NEW Правилник за организацията и дейността на ОУ „ Алеко Константинов” .

  4.  NEWПрограма за превенция за ранното напускане на училище за учебната     2017/2018 година

  5.NEWПрограма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи за учебната 2017/2018 година

  6.NEWУчилищен учебен план за I  и II клас за учебната 2017/2018 година

  7.NEWУчилищен учебен план за V и VI клас за учебната 2017/2018 година

  8.NEWПлан за вътрешноквалификационната дейност за учебната 2017/2018 година.

  9.МЕХАНИЗЪМ ЗА ДЕЛЕГИРАНЕ НА ОТГОВОРНОСТИ КАТО СТИМУЛ ЗА РАЗВИТИЕ.

  10.Механизъм за управление на конфликти.

  11.ПРАВИЛА  ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕРСОНАЛА В КВАЛИФИКАЦИОННА  ДЕЙНОСТ  с      включен механизъм за финансова подкрепа.

  12.Бюджет 2016 и Отчет на Бюджет 2016

  13.Форми на обучение

       14. Бюджет 2017

 

  Отчет на бюджет 2017-       I -во тримесечие