Основно училище "Алеко Константинов"

        с.Голямо Градище , община Опака

 

   НачалоКвалификацияФотогалерияДостъп до инфоПолезни връзкиКонтакт с насПрофил на купувача

Прогнозата за времето в с.Голямо Градище може да видите ТУК   

Учебен план

Обществен съвет

Образци на документи

Административни услуги

БЮДЖЕТ 2022

Отчет 1-во тримесечие

Отчет 2-ро тримесечие

Отчет 3-то тримесечие

ОТЧЕТ БЮДЖЕТ 2021

времево разписание за учебните часове - прогимназиален етап

Прогимназиален етап
1
 8.00   8.45
2
 8.55   9.40
3
 10.00   10.45
4
 10.55    11.40
5
 11.50    12.35
6
 12.45    13.30
7 13,40   14,25

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001
„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Практическите насоки за действия, които учители и ученици трябва да приемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

"КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ"

https://podkrepazauspeh.mon.bg/site-logo

site-logo

site-logo

 

 

 Информация за предстоящи и проведени обучения

Тема на обучението

Място на провеждане

Период на провеждане

Начален и краен час

Наименование на обуч.орган.

Брой заявили педагог. специалисти

1

Обучение на млади лидери

Попово

01.06.2022

13,30-17,00

КТ“Подкрепа“

2

2

Методически насоки и специфики в образователния процес по Компютърно моделиране и информационни технологии за 5. и 6. клас

online

14.05.2022 г

9,00-17,00

Изкуства БГ - Клет България

1